Miljøprojekt, 1113, 2006

Hydraulisk frakturering udført ved vandret boreteknik

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

26-10-2006

Igennem godt et år er der for første gang i Danmark afprøvet en op-rensningsteknik, hvor der ved hjælp af kunstige sprækker(frakturer) oprenses grundvand samt poreluft fra en morænelerslokalitet.  De foreløbige erfaringer viser, at det på trods af, at der kun er oppumpet 20-40% af den forventede vandmængde, overvejende er lykkedes at få vendt trykgradienten i morænen, således at der inden for et ca. 500 m2 'hot-spot' område strømmer vand mod de vandret installerede dræn, fremfor mod det primære grundvandsmagasin.

Læs publikation