Miljøprojekt, 1118, 2006

Undersøgelse af udenlandske erfaringer med klimatilpasning

Hovedrapport

16-10-2006

Miljøstyrelsen har iværksat et studie af internationale erfaringer med klimatilpasning.  Studiet indgår i forarbejdet til udarbejdelsen af en dansk strategi for klimatilpasning. Projektet har indsamlet information om forventede klimaeffekter og iværksatte tilpasningstiltag samt vurderet erfaringernes relevans for Danmark.  Rapporten konkluderer blandt andet, at der er stor forskel på, hvor langt forskellige lande er nået i deres tilpasningsplanlægning og at der i flere lande er indhøstet erfaringer af relevans for Danmark.

Læs publikation