Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 35/2006

En Model til Fremskrivning af Isag Data

10-10-2006

FRIDA er en ny model til fremskrivning af affaldsmængder, hvor Finansministeriets økonomiske fremskrivninger nu kombineres med data om affald.  Fremskrivningen til 2020 viser en forventet afkobling af de samlede affaldsmængder fra den økonomiske udvikling.  Men ses på affaldsmængden fra Institutioner, Handel og Kontor, forventes denne at stige mere end den tilsvarende økonomiske udvikling.

Læs publikation