Miljøprojekt, 1123, 2006

Afløbssystemer under påvirkning af klimaændringer

16-10-2006

Nærværende rapport omhandler, hvordan afløbssystemer vil blive påvirket af forøgede regnmængder under de forventede ændrede klimaforhold.  Rapporten giver vejledning i hvordan udbygning af afløbssystemer skal planlægges, dimensioneres og analyseres så systemerne lever op til stillede funktionskrav. Rapporten giver  endvidere vejledning i hvordan effekt af ekstremregn skal håndteres, således at skader fra oversvømmelser minimeres.

Læs publikation