Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/2006

Affaldsstatistik 2005

24-10-2006

Publikationen indeholder en total opgørelse overaffaldsproduktionen i Danmark opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald.  Statistikken giver desuden et overblik over udviklingen i affaldsmængderne i årene 1994-2005. Udviklingen sættes desuden i relation til sigtelinierne i regeringens Affaldsstrategi 2005-2008.

Læs publikation