Miljøprojekt, 1133, 2006

Undersøgelse af mulighederne for termisk oparbejdning af mekanisk separeret shredderaffald

28-11-2006

Projektet har vist, at der findes en tilgængelig teknologi til oparbejdning af en blanding af shredderaffald og flyveaske fra et affaldsforbrændingsanlæg.  Miljømæssigt erstattes årligt ca. 200.000  tons farligt affald med genanvendelige materiale samt en ikke ubetydelig energiproduktion, hvis teknologien implementeres.  Økonomien vil være attraktiv, hvis der kan produceres en slagge af høj værdi.  Et feasibility studie og evt. yderligere forsøg vil være en nødvendig forudsætning for implementering i Danmark.

Læs publikation