Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 100, 2006

Skade- og nyttedyrfaunaen på økologiske og konventionelle nordmannsgranarealer

08-11-2006

Et pilotprojekt har gennem to sæsoner sammenlignet forekomsten af skadedyr, nyttedyr og anden fauna på og omkring juletræsarealer, der dyrkes konventionelt henholdsvis uden pesticider eller økologisk.  Undersøgelsen viste, at der er flere ædelgranlus i de økologiske plantager i forhold til de konventionelle.  Hegn har en effekt på mængden af ædelgranlus, der er færrest tæt på hegnene.  Nogle af de potentielle naturlige fjender øges tæt på hegnene. Sammenhnotngen mellem faunaen i hegnene og på juletræsarealerne er dog generelt svag.

Læs publikation