Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 43, 2006

Resistens hos brune rotter

28-11-2006

Hvad betyder resistens hos rotter - og i hvilke dele af landet er det nødvendigt at bruge de stærkeste midler? I 2003-2004 satte Danmarks JordbrugsForskning, Skadedyrlaboratoriet, fokus på rotter fra Viborg, Nordjyllands, Storstrøms og Roskilde Amter. Resistens blev fundet i det sydlige og østlige Sjælland og i de sydligste dele af Viborg og Nordjyllands Amter. Langeland, Lolland, Falster og Møn samt det meste af det Nord- og Nordvestjylland er uden resistensproblemer.

Læs publikation