Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 44, 2006

Resistens hos brune rotter

28-11-2006

Hvad betyder resistens hos rotter, og i hvilke dele af landet er det nødvendigt at bruge de stærkeste midler?I 2005 satte Danmarks JordbrugsForskning, Skadedyrlaboratoriet, fokus på rotter fra Fyns Amt med undtagelse af Langeland, Vestsjællands Amt samt et par kommuner i Nordjyllands Amt.Resistens  blev fundet hos rotter fra hovedparten af de deltagende kommuner på Fyn og i Vestsjællands Amt, mens der ikke blev konstateret resistens blandt rotterne fra de to nordjyske kommuner.

Læs publikation