Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1, 2006

Redegørelse om jordforurening 2005

29-11-2006

Depotrådets redegørelse om jordforurening for 2005 til miljøministeren giver overblik over den samlede indsats på jordforureningsområdet pr.  31.12.2005,  dvs.  indsatsen i både den offentlige og private sektor.  Redegørelsen indeholder oplysninger om kortlægning, undersøgelser og afværgeforanstaltninger.  Redegørelsen præsenterer desuden data om årsager til lukning af almene vandforsyninger.

Læs publikation