Miljøprojekt, 1078, 2006

Sundhedsmæssig vurdering af frit og bundet klor og trihalomethaner i bassinvandet i svømmebade

28-03-2006

Rapporten vurderer om de gældende danske værdier for frit klor, bundet klor og trihalomethan i bassinvand i danske svømmebade udgør en sundhedsrisiko for badegæsterne. Generelt viser udregningerne, at børn og voksne motionssvømmere bliver udsat for gennemsnitlige daglige doser af de tre stofgrupper, som er væsentlig lavere end værdier opstillet af internationale myndigheder (WHO og US-EPA) og af Miljøstyrelsen. Konkurrencesvømmeren udsættes for noget højere gennemsnitlige daglige doser end de andre modelpersoner, hvilket hænger sammen med, at konkurrencesvømmere benytter svømmebade væsentlig længere tid hver uge end de øvrige brugere.

Læs publikation