Miljøprojekt, 1081, 2006

Screeningsundersøgelse for campylobacter i vand

28-03-2006Der er foretaget en screening af badevand og drikkevand for Campylobacter. Screeningen omfattede 153 badevandsprøver. Campylobacter kunne isoleres fra 20,3% af prøverne. I 3,3% af prøverne blev der fundet campylobacter i niveauer over 100 per 1L, i 3,3% af prøverne var niveauet mellem 10 og 100 per 1L og i 13,7% af prøverne var niveauet mellem 1 og 10 campylobacter per 1L. Der kunne ikke dokumenteres sammenhæng mellem fund af campylobacter og de almindelige badevandsparametre (termotolerante coliforme bakterier og coliforme bakterier). Desuden omfattede screeningen også 123 drikkevandprøver fra enkeltvandsforsynings-anlæg. Her blev der kun isoleret campylobacter i to prøver, hvor der også blev påvist højt indhold af coliforme bakterier og E. coli. Resultatet af undersøgelse viste, at campylobacter er almindeligt forekommende i badevand, mens de kun optræder sporadisk i drikkevand.Læs publikation