Miljøprojekt, 1073, 2006

Sammenligning af energiforbruget til køling i supermarkeder med transkritisk CO2 og kaskade system

06-03-2006

Der er foretaget en sammenligning mellem transkritiske anlæg (CO2) og kaskadeanlæg og konventioªnelle anlæg med HFC-kølemidler. Undªerªsøgelsen viser, at det undersøgte transkritiske anlæg under danske forhold har et energiforbrug, der er sammenligneligt de andre typer anlæg, hvilket bl.a. skyldes, at der i Danªmark kun er ca. 50 timer med temperaturer over 25øC. Ved 25øC er effektiªviteten ca. den samme.

Læs publikation