Miljøprojekt, 1070, 2006

Risikovurdering af Giardia og Cryptosporidium i vand

13-03-2006I rapporten er udarbejdet en risikovurdering for Giardia og Cryptosporidium ved menneskers indtag af drikkevand, kontakt med badevand, overfladevand, spildevand og bassinvand. I rapporten peges på, at den givne offentlige vandforsyning giver et rimeligt højt beskyttelsesniveau samt at oversvømmelser med spildevand i byer ikke udgør en stor risiko. Rekreativ anvendelse af især marint overfladevand er den smittevej, der fører til flest tilfælde af giardiasis, men svømmebade er den vigtigste smittevej for Cryptosporidium.Læs publikation