Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 5/2006

Miljøvurdering af konventionel og økologisk avl af grøntsager

17-03-2006Rapporten beskæftiger sig med at opgøre miljøbelastningen af danske grøntsager ved brug af Livscyklusvurdering (LCA). I rapporten undersøges væksthusgrøntsager (tomater og agurker) og frilandsgrøntsager (gulerødder og løg), baseret på informationer fra udvalgte gartnerier, DEG's konsulenter samt ekspertkommentarer. Rapporten giver interessante resultater for miljøbelastningen af hhv. økologisk og konventionelt dyrkede grøntsager.Læs publikation