Miljøprojekt, 1055, 2006

Metoder til behandling af tungmetalholdigt affald - Fase 3

23-03-2006Vi må konstatere, at der i dag kun findes en lille håndfuld af tilsyneladende levedygtige teknologier og virksomheder, der kan behandle tungmetalholdigt affald som shredderaffald, imprægneret affaldstræ og læder- og garveriaffald. Investeringer i disse teknologier må dog fortsat betragtes som risikofyldt, og den foreslåede danske strategi må derfor betragtes mere som en udviklingsstrategi end som en færdig vej til behandling af de aktuelle danske affaldsfraktioner.Læs publikation