Miljøprojekt, 1074, 2006

Kombineret brugsvands- og rumvarmepumpe med CO2 som kølemiddel

06-03-2006Der er udviklet en prototype af en kombineret brugsvands- varmepumpe baseret på CO2 til opvarmning af brugsvand og til rumvarmeproduktion. Projektet viser, at CO2 har fremragende egenskaber i systemer, hvor der ønskes en høj temperatur på gaskølersiden, samt at det er muligt at kombinere brugsvandsproduktion med rumvarmeproduktion. Såfremt de kommercielle forudsætninger er til stede og med visse tekniske justeringer kan varmepumpen sættes i en egentlig serieproduktionLæs publikation