Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 9/2006

Klimaeffekters betydning for ekstremregn og dermed funktionen af afløbssystemer

09-03-2006

Der kan forventes ændringer i det danske klima. Ændringer i nedbøren vil få væsentlig betydning for afløbssystemernes funktion. Resultater fra regionale klimamodeller kan ikke anvendes til vurdering af afløbssystemer da opløsningen i tid og sted er for dårlig. Litteraturstudiet har identificeret 3 metoder til at benytte resultater fra klimamodeller til dimensionering af kloakker. Brug af metoderne vil give input til at vurdere, hvordan klimaændringer bedst kan indtænkes i dimensionering af kloakker.

Læs publikation