Miljøprojekt, 1082, 2006

Finansiel sikkerhedsstillelse til dækning af operatørens betalingsforpligtelser efter miljøansvarsdirektivet

27-03-2006

Rapporten er udarbejdet som led i implementeringen af Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om ansvar for forebyggelse og afhjælpning af miljøskader og omhandler direktivets artikel om finansiel sikkerhedsstillelse. Rapporten belyser forskellige initiativer, som kan medvirke til, at der udvikles markeder for finansiel sikkerhedsstillelse, som operatører kan benytte sig af til dækning af deres ansvar efter miljøansvarsdirektivet, herunder om sikkerhedsstillelse bør være frivilligt eller indføres som krav.

Læs publikation