Evaluering af substratkontrol på de akkrediterede miljølaboratorier

06-03-2006I rapporten er angivet minimumskrav for udførelse af substratkontrol for at sikre en vis ensartethed mellem de mikrobiologiske miljølaboratorier. Det anbefales bl. a. at kontrollere substrater batch vis, når laboratoriet selv afvejer ingredienserne, at kontrol af fortyndingsvæsker omfatter sammensætning, volumen og sterilitet og at ved kontrol efter kvalitative og kvantitative metoder at bruge relevante positive og negative kontrolstammer i relevante niveauer.Læs publikation