Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 4/2006

Efteruddannelse i integreret miljø- og energiledelse

20-03-2006

Rapport beskriver forløbet i projektet "Efteruddannelse af rådgivere og formidlere indenfor integreret miljø- og energiledelse", der havde til formål at opbygge et undervisningsforløb for at styrke kompetencen hos rådgivere og derigennem fremme arbejdet med integrerede systemer. Kursusmateriale til de 3 arrangementer blev udviklet i form af: Kursusbeskrivelse, mål, indhold og undervisningsplaner Anvisninger til undervisere Overhead-materiale og andet præsentationsmateriale Skriftligt materiale til kursisterne

Læs publikation