Miljøprojekt, 1067, 2006

Affaldsminimering i støberi- og maskinindustrien

03-03-2006Projektets formål har været at minimere affaldsmængden inden for støberi- og maskinindustrien ved at reducere spildmængden generelt og genbruge en større del af produktionsspildet. En øget affaldsminimering skulle opnås dels via udvikling og afprøvning af nye teknologier, dels via medarbejderinddragelse og forståelse for, at affald er en spildt ressource. Potentialet for at øge genanvendelsen i virksomheden er forsøgt opgjort både mængdemæssigt og økonomisk, og resultatet heraf anvendt til at belyse hvilke affaldsminimeringsperspektiver, der kan være ved at udbrede de foreslåede teknologier i den øvrige del af støbeªribranchen.Læs publikation