Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg

31-05-2006Vejledningen er en justeret udgave af Miljøstyrelsens Vejledning nr. 11/2002. Det er en teknisk vejledning, der har til formål at støtte kommunerne ved meddelelse afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven til afledning af industrispildevand til offentlige spildevandanlæg. I forhold til den tidligere udgave er der justeret i anbefalingerne om olieudskillere, om afløbskontrol og om analysemetode og tilhørende grænseværdi for olie i spildevand. I øvrigt er der tale om almindelige opdateringer.Læs publikation