Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 15, 2006

Miljøvenlige komfurer og ovne

30-05-2006

Vi danskere ved meget om miljøet og mulighederne for tage miljøhensyn, og vi vil gerne passe godt på det. Befolkningen svarer i gennemsnit rigtigt på 82% af de stillede spørgsmål om sammenhænge mellem daglige handlinger og miljøet og 97% mener at det er vigtigt eller meget vigtigt at passe på miljøet. Befolkningen har også en forholdsvis miljøvenlig adfærd, men den er stadig forbedringsmuligheder - især blandt de unge. Selvom deres viden næsten er på niveau med de ældres, træffer de langt oftere miljøskadelige valg. Undersøgelsen konkluderer at der skal en holdningsudvikling til, hvis befolkningens hverdagshandlinger skal gøres mere miljøvenlige. Undersøgelsen er designet af Explora i samarbejde med Miljøstyrelsen. Dataindsamlingen er foregået ved hjælp af et elektronisk spørgeskema til 1805 respondenter.

Læs publikation