Miljøprojekt, 1084, 2006

Problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald - kortlægning, prognose og bortskaffelsesmuligheder

04-05-2006

83166|92854|97420|83070

Projektets formål er: At undersøge og beskrive strømme af andre problematiske stoffer, som forventes at forekomme i bygge- og anlægsaffald i perioden 2001-2025 ðAt undersøge behovet og mulighederne for udsortering, indsamling og bortskaffelse af andre problematiske stoffer samt ðAt foreslå konkrete initiativer vedrørende implementering og videreudvikling af behandlingsmetoder, indsamlingssystemer, virkemidler mv. vedrørende håndtering af stofferne Der er udvalgt 12 "uønskede" stoffer, der er belyst nærmere. Udvælgelsen er baseret på stoffernes toksicitet enten over for miljø eller sundhed samt forbrug. Rapporten giver en række anbefalinger til den fremtidige håndtering af bygge affald indeholdende de 12 stoffer.

Læs publikation