Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 13/2006

Privat anvendelse af petroleumskoks

22-05-2006De miljø- og sundhedsmæssige aspekter ved privat anvendelse af petroleumskoks er undersøgt. Det fremgår, at aske fra forbrænding af petroleumskoks indeholder 6-7 % nikkel og derfor skal behandles som farligt affald. Miljøstyrelsen vurderer imidlertid, at petroleumskoks fortsat kan anvendes, hvis forbrugerne tager en række enkle forholdsregler. Kulimportørernes brancheforening starter derfor en oplysningskampagne om korrekt håndtering af petroleumskoks. Undersøgelsen viser, at udledning af svovldioxid fra fyring med petroleumskoks normalt ikke fører til luftkvalitetsproblemer.Læs publikation