Miljøprojekt, 1079, 2006

Forprojekt - Renere produkter og bedre affaldshåndtering inden for belysningsbranchen

04-05-2006

Dette forprojekt havde til formål at kortlægge den danske belysningsbranches miljøpåvirkninger og på baggrund heraf at opstille forslag til en handlingsplan for reduktion af de væsentligste miljøbelastninger. Handlingsplanen præsenterer en række forslag til realiserbare hovedprojekter, som har belysningsbranchens interesse. Forprojektet og handlingsplanen har dannet grundlaget for brancheindsatsen 'Udvikling, produktion og markedsføring af miljø- og energirigtige armaturer til boligen'.

Læs publikation