Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 14, 2006

Befolkningens viden, holdninger og adfærd i relation til klimaspørgsmålet

30-05-2006

Undersøgelsen kortlægger, hvad befolkningen ved og ikke ved om klimaproblemet, hvilke holdninger befolkningen har, og hvad befolkningen gør for at mindske klimaændringerne. Undersøgelsen baserer sig på et elektronisk spørgeskema udsendt til ca. 1.700 personer i alderen 15-75 år. Undersøgelsen viser, at befolkningen ved mindre om klimaændringerne end om andre miljøemner. Årsagen til og konsekvenserne af klimaændringerne står uklart for befolkningen, ligesom der foregår en sammenblanding af klimaændringerne og nedbrydning af ozonlaget.

Læs publikation