Miljøprojekt, 1086, 2006

Vurdering af MTBE og alternative additiver

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

27-06-2006For at opnå et bedre vidensgrundlag vedrørende benzinadditiver har Miljøstyrelsen gennemført nærværende projekt, hvor der er indhentet danske og udenlandske erfaringer vedrørende fremstilling og brug af højoktan benzin, herunder valg af tilsætningsstoffer og mulige forureningspåvirkninger. På baggrund heraf vurderes den samlede miljøpåvirkning, forsyningssikkerhed og økonomi for forskellige benzinsammensætninger.Læs publikation