Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 72, 2006

Vurdering af DHA i selvbrunende produkter der sprayes på i kabiner

29-06-2006

Tre forskellige teknikker, hvorved selvbrunerprodukter sprayes på i kabiner, er blevet undersøgt og luftprøver fra påføringsstedet analyseret for indhold af det aktive stof i selvbrunere, dihydroxyacetone (DHA). Undersøgelsen viser, at der sker en lav eksponering for DHA ved anvendelsen. Der er på baggrund af rapporten ikke grund til at antage, at brugen af selvbrunerprodukter, der sprayes på i kabiner, udgør en sundhedsmæssig risiko for forbrugere; men da de sundhedsmæssige effekter af DHA endnu ikke er fuldt belyst, er der opstillet en række gode råd til forbrugeren ved anvendelse af selvbrunerprodukter der sprayes på i kabiner.

Læs publikation