Miljøprojekt, 939, 2006

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier

30-06-2006

<a type="external" href="http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/1994/87-7810-245-6/pdf/87-7810-245-6.pdf">87-7810-245-6.pdf</a>

Formålet er at skabe et første overblik over fordele og ulemper ved forskellige strategier til at reducere partikelemissionerne fra varebiler og taxier og de overordnede samfundsøkonomiske konsekvenser heraf. Flere strategier til at mindske emissionen af partikler fra varebiler og taxi ser ud til at give samfundsøkonomisk overskud i 2012. Det gælder fx partikelfiltre på taxier og - hvis prisen på filtre falder - varebiler i København. Men også skift fra diesel til benzin for varebiler kan i nogle tilfælde give samfundsøkonomisk overskud, selvom det ikke kan betale sig for virksomhederne i dag på grund af brændstofafgifterne. Det ser ikke ud til at kunne betale sig samfundsøkonomiske at montere filter på varebiler og taxier, der kører i hele landet. Downsizing kan derimod indgå i overvejelser om, hvordan partikler fra dieselkøretøjer kan reduceres. Dog opnås der ikke lige så store reduktioner i partikler som i flere af de andre strategier. Hvis man skal omsætte nogle af strategierne til konkrete virkemidler, bør analyserne i denne rapport suppleres med vurderinger af de administrative omkostninger og effekter for statens indtægter fra brændstofbeskatningen og borgernes belastning af skatter.Læs publikation