Miljøprojekt, 1089, 2006

Miljøteknologiske styrkepositioner

01-06-2006Rapporten kortlægger danske erhvervsmæssige styrkepositioner inden for miljøeffektiv teknologi. Der er identificeret 420 danske virksomheder og 46 vidensinstitutioner, der arbejder med miljøeffektiv teknologi. Områderne energi/klima, vand og kemikalier er analyseret nærmere, og der er her fundet 5 områder - megavindmøller, vandrensning, industriel bioteknologi, biobrændsler og brændselsceller - hvor der er mulighed for at udvikle nye erhvervsmæssige styrkepositioner via et øget offentlig-privat samspil.Læs publikation