Orientering fra Miljøstyrelsen, 4/2006

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2005

27-06-2006Årsberetningen beskriver Kemikalieinspektionens organisation og arbejdsopgaver. Årets tilsynsarbejde, herunder giftkontrol, kampagner og behandling af indberetninger beskrives. Årsberetningen indeholder også en gennemgang af årets strafferetlige afgørelser (domme mv.) indenfor Kemikalieinspektionens tilsynsområde.Læs publikation