Miljøprojekt, 1085, 2006

Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart

13-06-2006Der er i projektet målt kemisk sammensætning af dansk dagrenovation, småt brandbart og 45 fraktioner sorteret ud af dansk dagrenovation. De vigtigste konklusioner er: For det første at tungmetallerne i dagrenovationen stammer fra de ikke brandbare fraktioner og for det andet at indsamlingssystemet kan fjerne disse tungmetaller.Læs publikation