Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 69, 2006

Kortlægning og sundheds- og miljømæssig vurdering af håndsæbe

06-06-2006Et udvalg af håndsæbe er indkøbt og indhold af allergifremkaldende stoffer er identificeret. 15 produkter er bl.a. analyseret for 26 særligt allergifremkaldende parfumestoffer. Resultatet af de kemiske analyser viste bl.a uoverensstemmelser mellem indholdsdeklaration og indhold for enkelte produkter. Der er der lavet sundhedsvurdering på 6 parfumestoffer og miljøvurdering på 8 stoffer Sundhedsvurderingerne viste en meget lav daglig eksponering og en fuldt acceptabel sikkerhedsmargin (MoS) for parfumestofferne for både voksne og børn ved brug af håndsæberne. Da der er tale om allergirisiko ved parfumestofferne kan der dog være en risiko for udvikling af allergi ved brug af nogle af produkterne for særligt følsomme personerMiljøvurderingerne viste, at anvendelsen af flydende håndsæber muligvis kan medføre uønskede effekter i vandmiljøet ved udledning af spildevand til områder, der er karakteriseret ved en begrænset vandudskiftning, f.eks. den indre del af en fjord. Der vurderes ikke at være risiko for effekter i åbne vandområder med en jævn vandgennemstrømning.Læs publikation