Miljøprojekt 1093, 2006

Evaluering af Program for renere produkter

Hovedrapport

27-06-2006

Formålet med evalueringen har været "at vurdere om indsatsen under programmet direkte eller indirekte har bidraget til at opfylde programmets formål og delmål", herunder at få afdækket direkte og indirekte effekter af programindsatsen. På den baggrund er evalueringen gennemført som en kombineret målopfyldelses- og effektevaluering, om end også andre miljømæssige, økonomiske, strategiske, organisatoriske og administrative forhold, som ikke direkte er indeholdt i programmets målsætninger, er afdækket.

Læs publikation