Emballagedirektivet

26-06-2006

Projektet er en vejledning til virksomheder i brugen af EU's emballagedirektiv og de seks standarder, som direktivet refererer til. Formålet er at omsætte et vanskeligt tilgængeligt regelsæt til noget mere praktisk håndterbart. Centralt for kravene i emballagedirektivet er, at emballagen skal minimeres mht. materiale, naturskadelige stoffer og tungmetaller, ligesom der skal være udarbejdet en plan for, hvordan den brugte emballage kan bruges igen/bortskaffes. Til belysning heraf gennemgår projektet en række forskellige virksomhedscases.

Læs publikation