Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 21/2006

Samfundsøkonomisk analyse af NOx reduktion

07-07-2006Rapporten dokumenterer de samfundsøkonomiske beregninger, der er præsenteret i rapporten "Analyse af Danmarks muligheder for at reducere emissionerne af NOx i 2010, Miljøstyrelsen, 2006". Der henvises til denne rapport.Læs publikation