Miljøprojekt, 1098, 2006

Miljøstyrelsen og MAN B&W Diesel A/S - Karakterisering og nedbrydning af organiske indholdsstoffer i furansand fra støberier

05-07-2006

I dette projekt er fem fraktioner af kemisk bundet furansand fra et støberi karakteriseret fysisk såvel som kemisk. I de fem fraktioner af overskudssand er indholdet af organiske stoffer og tungmetaller afdækket, og for én af de fem fraktioner er nedbrydningen af organiske stoffer fulgt i en forsøgsopstilling i laboratoriet gennem en periode på 14 uger under forhold svarende til simple renseteknikker med befugtning, beluftning og podning med bakterier. Resultaterne af laboratorieforsøgene viser, at der gennem denne periode ikke kan konstateres nogen nedbrydning af de undersøgte organiske komponenter i overskudssandet, men at de kemiske reaktioner der danner den organiske harpiks i støbesandet fortsætter og derved reducerer indholdet af enkelte af de påviste indholdsstoffer. Ved afslutningen af forsøgsperioden ses i den podede forsøgsopstilling dannelse af en række phenoler, der antyder en påbegyndt nedbrydning af den organiske harpiks i støbesandet.

Læs publikation