Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 17/2006

Kulbrinte i betonslam

26-07-2006

Projektet har til formål at afklare hvor kulbrinter i betonslam stammer fra samt klarlægge betonbranchens muligheder for at reducere kulbrinteindholdet i betonslam. Der er i projektet gennemført analyser af forskellige formoliers bidrag til kulbrinteindholdet i slam. På baggrund heraf kan det fastslås at størstedelen af kulbrinte i slammet stammer fra brugen af mineralske formolier og at en udskiftning af mineralske formolier med vegetabilske formolier, vil reducere kulbrinteindholdet i slammet betydeligt.

Læs publikation