Miljøprojekt, 1076, 2006

Kortlægning af CFC- og HCFC affald i Danmark

24-07-2006Undersøgelsens formål har været at kvantificere de forventede mængder ozonnedbrydende stoffer samt belyse de sandsynlige behandlingsmetoder i forhold til mulige emissioner af ozonlagsnedbrydende stoffer fra affaldet. Resultatet af den gennemførte undersøgelse viser, at der brutto er blevet anvendt ca. 13.300 tons CFC-er i diverse produkter i perioden 1960-1994. For alle produkterne gælder det, at CFC-en er indeholdt i hård skumplast (PUR-skum). Langt hovedparten af CFC-en er CFC-11. Brutto er der blevet anvendt ca. 6.500 tons HCFC-er til opskumning i perioden 1985-2001. Undersøgelsen har bekræftet, at en væsentlig andel af det CFC/HCFC-holdige isoleringsskum, der fremkommer som shredder-affald, havner på deponi. Det bør så vidt muligt undgås og tilføres forbrændingsanlæg i stedet.Læs publikation