Miljøprojekt, 1094, 2006

Poreluftprojekt - Styrende parametre for tidslige variationer afindholdet af klorerede opløsningsmidler i sand- og lerjorde

Hovedrapport

01-07-2006

Denne rapport beskriver resultaterne af litteratur- og feltundersøgelser af de styrende parametre for tidslige variationer af indholdet af klorerede opløsningsmidler i poreluft og i indeklima. Undersøgelserne er udført på både sandede og lerede jorde. Undersøgelserne viser, at der er store tidslige variationer i poreluften og at variationerne er størst på lerlokaliteter.

Læs publikation