Miljøprojekt, 1104, 2006

Analyse af Danmarks muligheder for at reducere emissionerne af NOx i 2010

07-07-2006

I henhold til Göteborg-protokollen og EU-direktivet om nationale emissionslofter skal Danmark overholde emissionslofter for SO2, VOC, NH3 og NOx i 2010. For de tre første forventes Danmark at kunne overholde loftet som følge af de reduktioner i emissionerne, der er sket gennem en årrække. Danmarks NOx-emission var 1990 282 tons/år, og det er forudsat, at der skal ske en reduktion på ca. 55% frem til 2010 svarende til en årlig emission på 127.000 tons. En arbejdsgruppe under Miljøstyrelsen har udarbejdet en teknisk/økonomisk analyse af Danmarks muligheder for at overholde emissionsloftet for NOx i 2010. Rapporten viser, at Danmark mangler at reducere NOx emissionen med 7000 tons for at overholde loftet i 2010. I rapporten er det beregnet, hvordan mankoen i 2010 kan fjernes mest omkostningseffektivt.

Læs publikation