Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 18/2006

Afdampning fra beton

26-07-2006

Projektet har haft til formål at undersøge afdampningen af flygtige stoffer fra beton til indeklimaet. Resultaterne bidrager til en vurdering af hvorvidt betonbyggeri giver godt eller dårligt indeklima. Der er lavet afdampningsforsøg med 4 repræsentative betontyper og på baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes at afdampningen fra beton ikke vil give anledning til indeklimaproblemer i den færdige bygning.

Læs publikation