Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 99, 2006

Toksiske effekter af pulseksponering af pesticider

01-01-2006I naturen kan vandlevende dyr blive udsat for kortvarige høje koncentrationer af pesticider fx. i forbindelse med regnvejr. Giftigheden overfor dafnier af en sådan puls af pesticider blev undersøgt, og for flere af disse blev det set, at dafnierne først mistede svømmeevnen, men genvandt den efter pulsens ophør. For to af de stoffer, hvor dyrene tilsyneladende kom sig, blev forplantningen dog kraftigt nedsat. Disse alvorlige effekter blev set, selvom dyrene kun var udsat for stofferne i 3 timer.Læs publikation