Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 12/2006

Forprojekt til brancheindsats for jern- og metalstøberier

01-01-2006

Formålet med projektet er at udarbejde en handlingsplan for at reducere miljøbelastningen for jern- og metalstøberibranchens produkter set i et livscyklusperspektiv. Der er under projektet udarbejdet en handlingsplan bestående af fire aktuelle projektforslag til at reducere miljøbelastningen i branchen.

Læs publikation