Miljøprojekt, 1064, 2006

Forebyggelse af farligt affald gennem substitution af farlige stoffer

01-01-2006Rapporten "Forebyggelse af farligt affald gennem substitution af farlige stoffer", indeholder dels en metode til identifikation af farligt affald og dels en metode til at forebygge det farlige affald gennem substitution og procesopªtimering. Metoderne er afprøvet i praksis gennem inddragelse af 3 konkrete virksomheder.Læs publikation