Miljøprojekt, 1059, 2006

Forceret udvaskning på Hjørring Gasværk - Afslutningsrapport

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

12-01-2006Projektets formål er at vurdere forceret udvaskning og naturlig nedbrydning som oprensningsteknologi over for vandopløselig forurening på kulgasværker. Udvaskningen af forurening forøges væsentligt under forceret udvaskning, og naturlig nedbrydning i den umættede og mættede zone reducerer i de fleste tilfælde forureningen effektivt. Teknologien har imidlertid en række geologiske og oprensningsmæssige begrænsninger, som betyder, at forceret udvaskning kun har begrænsede anvendelsesmuligheder på gasværker.Læs publikation