Miljøprojekt, 1058, 2006

Effektivisering af distributions- og emballagesystemet til dagligvarer med fokus på udnyttelse af transportsystemet

18-01-2006

Udviklingen inden for lager- og distribution er i høj grad sket hos den enkelte aktør uden hensyntagen til de øvrige parter i forsyningskæden. Dette har vanskeliggjort en effektiv udnyttelse af transport-systemerne og anvendelse af returbaserede systemer og herunder udvikling af systemer, der sigter på at reducere miljøbelastningen. Projektet har indsamlet viden om anvendelse af effektive distributions- og emballagesystemer til dagligvarer med henblik på opstilling af et idékatalog.

Læs publikation