Miljøprojekt, 1060, 2006

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

12-01-2006

I projektet undersøges BioGel's potentiale til nedbrydning af fyringsolieªforurening, dels via et laboratorieforsøg og dels via en erfaringsopsamling for 15 danske feltprojekter. På baggrund af laboratorieforsøget vurderes det, at biologisk oprensning tager minimum 1,5-3 år og at oprensªningsªtiden kan reduceres med 25-30 % ved BioGel-behandling ift. at stimulere naturlige mikroorganismer. Der er tilsyneladende opnået gode feltresultater om end der generelt er tale om en meget sparsom dokumentation.

Læs publikation